Nhà thờ Đồng Gianh

Liên hệ

Giới thiệu

Theo lược sử mà giáo xứ Đồng Gianh cung cấp, thì không còn tài liệu nào cho biết đích xác năm thành lập giáo xứ. Ngôi nhà thờ nhỏ bé đơn sơ đầu tiên được khởi dựng vào khoảng những năm 1906-1907, nay là khu nhà trẻ của thôn Đồng Gianh. Ngôi nhà thờ được làm bằng gỗ, bên cạnh là ngôi nhà phòng hai tầng được dùng để làm nơi sinh hoạt của các Cố (các vị Thừa Sai) và các thầy.

Do nằm ở vùng núi "Chiêm thì úng, Mùa thì khê" nên đời sống kinh tế của bà con giáo dân nói riêng và cư dân trong vùng còn gặp nhiều khó khăn. Cuộc sống của người dân ở đây vừa " khô" vừa "khổ". "Khô" vì không có nước sinh hoạt, "khổ" vì chỉ có ngô, khoai và sắn. Do vậy, cuộc sống của người dân quanh năm đều khổ cực.

Qua lịch sử hình thành giáo xứ Đồng Gianh và hiện trạng đời sống đức tin của cộng đoàn giáo xứ, các Đấng Bề Trên giáo phận vẫn luôn quan tâm và trợ giúp giáo xứ Đồng Gianh nói riêng và giáo miền Hòa Bình nói chung. Hiện tại các giáo xứ lớn của giáo miền Hòa Bình đều có cha xứ coi sóc.

Đặc biệt trong dịp thuyên chuyển và bổ nhiệm lần này, Đức TGM Phêrô cử cha Giuse Bùi Văn Cường làm chính xứ Đồng Gianh như bằng chứng nói lên sự quan tâm đặc biệt của ngài tới sự phát triển của giáo xứ về đời sống đức tin và phong hóa. Cha Giuse sinh ra tại giáo xứ Gò Mu, thuộc giáo miền Hòa Bình nên ngài có thể hòa nhập với người tín hữu ở đây về văn hóa và đời sống. Từ đó ngài có thể đồng cảm với mọi người trong việc chia sẻ đời sống đức tin và hiệp nhất cộng đoàn.

(St)

Nhận xét

Gửi bình luận